Pages

Friday, 6 April 2012

PENGIRAAN PERGERAKKAN GAJI

Pengiraan Pemindahan Gaji

Mengikut PP. Bil. 1/2012

PENGIRAAN PERGERAKKAN GAJI

DISINI

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012

Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

[ Lihat ]  [Muat turun]

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

Kenaikan Gaji Bagi Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

[ Lihat ]  [Muat turun]


No comments: